سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: ۹۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای این استان تاکنون آبگیری شد.

به گزارش سنت نیوز، محمد دلمرادی اظهار داشت: حجم آب سدهای سیستان و بلوچستان نسبت به سال آبی قبل هفت درصد افزایش یافته است.

وی گفت: سد ماشکید شهرستان سراوان با ظرفیت ۶۷ میلیون متر مکعب هم‌اینک حجم آب موجود در مخزن این سد ۵۶.۴۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان افزود: سد خیرآباد شهرستان نیکشهر با ظرفیت ۲۷.۳ میلیون مترمکعب با حجم آب موجود ۲۶.۶۸ میلیون مترمکعب در مقایسه با سال آبی قبل ۲۳.۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: سد پیشین سرباز نیز با ظرفیت ۱۷۵ میلیون متر مکعب هم اینک دارای حجم آبگیری ۱۵۱.۷۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل ۱۶۲.۵۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

دلمرادی ادامه داد: از مجموع ظرفیت ۱۰.۸ میلیون متر مکعبی سد شی‌کلک شهرستان چابهار ۶.۷۴ میلیون مترمکعب آن آبگیری و ذخیره شده که نسبت به سال قبل ۷.۹۳ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: همچنین ذخریه آب موجود در سد زیردان شهرستان چابهار با ظرفیت ۲۰۷ میلیون مترمکعب، هم‌اینک ۱۶۹.۶۸ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی قبل ۱۲۳.۸۳ درصد افزایش داشته است.