خانه » ۱۳۹۶ » بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

هدف گذاری برای ریشه کنی بیماری هپاتیت C در سیستان و بلوچستان

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری برنامه ریشه کنی بیماری هپاتیت C تا سال ۱۴۱۰ را در استان ارزشمند و جسورانه عنوان کرد و افزود: اینکه برنامه ریزی شده هپاتیت B تاسال ۱۴۰۰ و هپاتیت C تاسال ۱۴۱۰ کنترل و ریشه کن شود برنامه ای جسورانه و ارزشمند است و مسئولان اجرایی استان نیز قطعا از اینگونه اقدامات جسورانه حمایت و استقبال خواهندکرد. ادامه مطلب »