آمریکا اگر از دستش برمی آمد تمامی اعراب , ترک ها و کردها و تمامی مسلمانان را به آتش می کشید

به گزارش سنت نیوز؛ جغرافیای اسلام در حال نبر رهایی علیه آمریکاست. هیچ امکانی برای پنهان نگاه داشتن اشغالگری ها و چپاولگری های آمریکا وجود ندارد. کشتارهای خونینی که در سرزمین های اسلامی روی می دهند با مرکزیت واشنگتن و بروکسل انجام می گیرند. از طرف غرب حمایت می شوند . فقط یک مکان وجود دارد که خونی در آن ریخته نمی شود و قتل عامی صورت نمی گیرد و آن هم , پایگاه تروریستی آمریکا , اسرائیل است .  آمریکا با تامین امنیت اسرائیل و گسترش حوزه حاکمیت خود , در صدد خونریزی و کشتار است . آمریکا , بین مسلمانان دشمنی ایجاد می کند , سرزمین های آنها را تجزیه می کند و از این طریق در تلاش است تا از تبدیل مسلمانان به امت واحده جلوگیری نماید.

آمریکا , شریک استراتژیک گروه های و سازمان های تروریستی در سرزمین های اسلامی است . از آمریکا برای مسلمانان دوست و متفق نمی شود. بزرگترین دروغ جهان خواهد بود اگر آمریکا را دوست و متفق یک کشور مسلمان بخوانیم. دوستی با آمریکا که دشمنی علنی با اسلام و مسلمانان دارد برای مسلمانان مرگ را به ارمغان خواهد آورد. ما بعنوان ساکنان جغرافیای اسلام , چه در داخل و چه در خارج ,  با اقدامات تروریستی آمریکا و سناریوهای آن برای ایجاد جنگ داخلی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم. آمریکای شیطانی , در پی آن جغرافیای اسلامی است که از اسلام و ارزش های اسلامی پاکسازی شده باشد و تمامی طرح ها و پروژه های خود را نیز بر اساس همین هدف برنامه ریزی کرده است . آمریکا , ممانعت از حاکمیت اسلام بر فرد , خانواده , جامعه و دولت را بعنوان وظیفه ای برای خود تعیین کرده است .

آمریکا ؛ سالطنتی است که نه به حق و حقوق بلکه بر خون و کشتار مقید است . خداوند چنین می فرماید:

“بلقیس گفت: پادشاهان چون به دیاری حمله آرند آن کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص مملکت را ذلیل ترین افراد گیرند و رسم و سیاستشان بر این کار خواهد بود.” (سوره نمل , آیه ۳۴)

خوار و ذلیل کردن عزیزان و ویرانی مملکت ها , مهمترین ویژگی سلاطین و پادشاهی هایی است که در مقابل حکم و حاکمیت خداوند سر به عصیان نهاده اند . با توجه به این آیه , وقتی که کشتارها و ویرانی هایی که آمریکا در عصر کنونی در سرزمین های اسلامی انجام داده را از نظر بگذرانیم خواهیم فهمید که آمریکا چه فرعون جهانی است. آمریکا دشمن بی امان اعراب , ترک ها , کردها , بوسنیایی ها , آلبانیایی ها و غیره که در سرزمین های اسلامی زندگی می کنند می باشد . آمریکا اگر از دستش برمی آمد تمامی اعراب , ترک ها و کردها و تمامی مسلمانان را به آتش می کشید . هیچ شکی در دشمنی آمریکا با اسلام و مسلمانان نیست.

آمریکا یک دولت تروریستی است که از گروه های تروریستی دنیا حمایت می کند . حتی یک گروه تروریستی هم وجود ندارد که در پشت آن آمریکا نباشد . هر کجا که ترور و تروریست وجود دارد آمریکا آنجاست. زیرا فتنه و شرارت , عامل وجود آمریکاست.

آمریکا یک دولت تروریستی با سوء پیشینه تیره و تار است . آمریکا با خون و کشتار شناخته می شود. رذالت های آمریکا که تاریخ ۲۵۰ ساله آن مملو از حوادث شرم آور می باشد قابل شمارش نیست .

سرخپوستان را با نسل کشی , نابود کردند.

خاک مکزیک را غصب کردند.

در جنگ داخلی یکدیگر را دریدند.

در سال ۱۹۴۵ با پرتاپ دو بمب اتمی به ژاپن , صدها هزار غیرنظامی بی گناه را کشتند و بزرگترین وحشیگری تاریخ را انجام دادند.

ویتنام را به خاک و خون کشیدند.

با حمله به چند کشور آفریقایی , مردم نظامی و غیرنظامی را به قتل رساندند.

اکنون نیز در افغانستان و عراق هستند که به ناحق اشغال کرده اند مشغول جلادگری هستند.  افغانستان و عراق را به ویرانه تبدیل کردند . لیبی را تکه پاره کردند . مصر را به آشوب کشیدند و خون مسلمانان را جاری کردند . سوریه را تکه تکه کردند . اکنون نیز نوبت به ترکیه رسیده است . آمریکا برای تجزیه ترکیه و شکل دهی مجدد آن در راستای نیات خود , تمامی گروه های تروریستی مسلح و غیرمسلح وابسته به خود را به حرکت واداشته است. نادیده گرفتن این امر , هیچ معنایی ندارد. آمریکای شیطانی در صدد است تا ترکیه را از قفقاز تا دریای سفید از هر طرف محاصره نماید . بزرگترین هدف آمریکا این است که تمامی ارتباط های ترکیه با دنیای اسلام کاملا قطع نماید.از نظر آمریکا , راه تقسیم و تجزیه مجدد  امت اسلام از اینجا می گذرد.

آمریکا, نه مردم را بلکه دیکتاتورها را و نه بی گناهان بلکه تروریست ها را مورد حمایت قرار می دهد. جای هیچ شکی باقی نمی گذارد که خودش دیکتاتور و تروریست است.

جدا کردن و بی خبر گذاشتن مسلمان از مسلمانان , سیاست و استراتژی آمریکاست. هر اقدام و حرکتی که در جهت ذایل کردن تفکر امت واحده در میان مسلمانان می باشد , با مرکزیت آمریکاست. بی امت , بی خلافت و بی خلیفه کردن مسلمانان سرگرم کردن آنان با دولت های کوچک ملی ,  بزرگترین سرمایه آمریکاست .

تا زمانی که سرزمین های اسلامی و مسلمانان از سیاست ها و استراتژی های آمریکا پاکسازی نشوند مسلمانان هرگز نخواهند توانست روی پای خود بایستند و آرزوی تشکیل امت واحده محکوم به شکست خواهد بود . جدایی واحدهای تشکیل دهنده امت اسلام از یکدیگر , استراتژی آمریکاست . تاوقتی که مسلمانان بدون توجه به زبان , نژاد و مذهب بعنوان یک امت گرد هم جمع نشوند و خلافت راشدی را تشکیل ندهند عروسک های خیمه شب بازی در دستان آمریکا خواهند بود. تا وقتی که بعنوان مسلمانان , آمریکا را در سرزمین های خود محکوم نکنیم محکومیت های ما پایان نخواهد یافت.

منبع: “yeniakit”