خانه » بایگانی برچسب : ایرانشهر

بایگانی برچسب : ایرانشهر

اجرایی شدن نظام مراقبت محیطی ویروس فلج اطفال درحوزه دانشکده ایرانشهر

بر اساس تجربه موفق اجرای نظام مراقبت محیطی ویروس فلج اطفال در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کارشناسان WHO وظیفه آموزش و اجرای نظام مراقبت محیطی در حوزه دانشکده ایرانشهر را به معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محول کردند . ادامه مطلب »