بازنشستگان Archives - سنت نیوز
حقوق ۹۵ درصد بازنشستگان کشور کمتر از سه میلیون تومان است 11 اکتبر 2018

حقوق ۹۵ درصد بازنشستگان کشور کمتر از سه میلیون تومان است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: حقوق ۹۵ درصد از بازنشستگان عضو این صندوق زیر سه میلیون تومان است که با توجه به کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه، همسان سازی حقوق آنان با شاغلان ضروریست.