دانشگاه الأزهر Archives - سنت نیوز
برنامه ترکیه برای ایجاد دانشگاهی اسلامی و بین‌المللی مشابه الازهر 08 اکتبر 2014

برنامه ترکیه برای ایجاد دانشگاهی اسلامی و بین‌المللی مشابه الازهر

هیأت امور دینی ترکیه در حال مطالعه و بررسی تأسیس دانشگاهی اسلامی بین‌المللی مشابه دانشگاه الأزهر در شهر استانبول است.