شافعی Archives - سنت نیوز
تذکر نمایندگان اهل سنت به وزیر علوم در خصوص حذف رشته فقه امام شافعی 24 فوریه 2017

تذکر نمایندگان اهل سنت به وزیر علوم در خصوص حذف رشته فقه امام شافعی

چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف “رشته فقه امام شافعی” از دفترچه کنکور سراسری سال جاری به وزیر علوم تذکر دادند.

گذری بر مطالبات ایرانیان اهل سنت 11 مارس 2015

گذری بر مطالبات ایرانیان اهل سنت

کشور ما ایران در درازای تاریخ و پهنای جغرافیای خویش، گلستانی دلربا از انواع اقوام و هویت‌های گوناگون بوده و امنیت و فرهنگ تمدن ایرانی برایند خلاقیت و تلاش همسوی همه‌ی مؤلفه‌های این ملت تاریخ‌ساز و کهن بوده است. اگر پاره‌ای عوارض تعصب‌آلود و رنج‌آمیز اجتماعی را موقتاً کنار نهیم و آن را از دیدگاه […]