صالح Archives - سنت نیوز
برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد ۱۱ مهر ۱۳۹۷

برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد

جلسه پارلمان عراق برای تعیین رئیس جمهور این کشور (سه شنبه) آغاز و در این جلسه برهم صالح به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد