طرح‌ Archives - سنت نیوز
بیش‌از پنج میلیارد ریال به طرح‌های مشاغل خانگی ایرانشهر اختصاص یافت 05 نوامبر 2019

بیش‌از پنج میلیارد ریال به طرح‌های مشاغل خانگی ایرانشهر اختصاص یافت

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ایرانشهر گفت: پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال به طرح‌های مشاغل خانگی این شهرستان اختصاص یافت