مطالبات Archives - سنت نیوز
چالش شهرداری زاهدان در وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی 21 مه 2019

چالش شهرداری زاهدان در وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی

شهردار زاهدان گفت: یکی از عمده ترین مشکلات شهرداری در حوزه وصول بدهی از دستگاههای دولتی است.

گذری بر مطالبات ایرانیان اهل سنت 11 مارس 2015

گذری بر مطالبات ایرانیان اهل سنت

کشور ما ایران در درازای تاریخ و پهنای جغرافیای خویش، گلستانی دلربا از انواع اقوام و هویت‌های گوناگون بوده و امنیت و فرهنگ تمدن ایرانی برایند خلاقیت و تلاش همسوی همه‌ی مؤلفه‌های این ملت تاریخ‌ساز و کهن بوده است. اگر پاره‌ای عوارض تعصب‌آلود و رنج‌آمیز اجتماعی را موقتاً کنار نهیم و آن را از دیدگاه […]