مهرشهر Archives - سنت نیوز
مرکز خدمات جامع سلامت در مهرشهر زاهدان افتتاح شد 21 مه 2020

مرکز خدمات جامع سلامت در مهرشهر زاهدان افتتاح شد

مرکز ارائه خدمات سلامت مهرشهر زاهدان چهارشنبه با حضور دبیرکل مجمع خیران سلامت کشور افتتاح شد