با توجه به راه اندازی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر و به علت افزایش هزینه حمل مواد اولیه این کارخانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی، کشت پنبه در سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش سنت نیوز ، تلاش برای تامین خوراک کارخانه بافت بلوچ ایرانشهربا شکسته شدن ممنوعیت ۳۰ ساله کشت پنبه در سیستان و بلوچستان، کشت پنبه در شهرستان تفتان آغاز شد.

فرماندار تفتان با اعلام این خبر، گفت: برای اولین بار ۱۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه گوهرکوه زیر کشت پنبه قرار گرفته است.
برنایی افزود: با این میزان کشت برای ۵۰۰ نفر در این شهرستان شغل ایجاد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی تفتان هم گفت: با توجه به راه اندازی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر و به علت افزایش هزینه حمل مواد اولیه این کارخانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی، کشت پنبه در سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت.

کردی با بیان این که امسال در سطح سیستان و بلوچستان ۵۰۰ هکتار زیر کشت پنبه قرار می‌گیرد، افزود: محصول برداشت شده این زمین‌ها بعنوان مواد اولیه در اختیار کارخانه بافت بلوچ قرار خواهد گرفت.