مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: با توجه به سرمای هوا ۲۶۰ لیتر سهمیه نفت سفید برای شهروندان زیر پوشش این منطقه در نظر گرفته شده است.

به گزارش سنت نیوز؛ محمد کهنسال مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تامین نفت سفید به شهروندان در فصل زمستان وجود ندارد گفت: سهمیه نفت سفید هر خانوار ۲۶۰ لیتر به تدریج میان شهروندان زیر پوشش منطقه زاهدان توزیع می‌شود.

او با بیان اینکه تا کنون ۶۶۰ لیتر نفت سفید در بین خانوار‌های منطقه زاهدان توزیع شده است افزود: روزانه توزیع نفت بین شهروندان در سطح این شهر برقرار است و نفت به تدریج توزیع می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با بیان اینکه فروشندگان موظف هستند نفت را به مردم برسانند گفت: با توجه به اینکه علمک گاز در بیشتر مناطق زاهدان نصب شده بهتر است شهروندان نسبت به گازکشی منازل خود اقدام کنند.