از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون توسط ۱۳ مرکز ثابت و سیار خرید تضمینی گندم ۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان سیستان و بلوچستان خریداری و در سیلوهای استان ذخیره شده است.


به گزارش سنت نیوز، غلامعلی گنجعلی اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون توسط ۱۳ مرکز ثابت و سیار خرید تضمینی گندم ۳۱ هزار تن گندم از قرار کیلوی ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان سیستان و بلوچستان خریداری و در سیلوهای استان ذخیره شده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: تاکنون مبلغ ۳۸ میلیارد از مطالبات کشاورزان استان از طریق بانک‌های حامل پرداخت شده که چیزی معادل ۹۵ درصد کل این مطالبات است.
وی افزود: میزان خرید تضمینی گندم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل کمبود نزولات آسمانی و قطع جریان ورودی آب رودخانه هیرمند ۵۹ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت غله سیستان و بلوچستان میزان گندم مورد نیاز استان را در سال بالغ بر ۳۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: سری گندم استان از استان‌های فارس، خوزستان، اراک، گلستان، لرستان، قزوین و کرمانشاه تامین می‌شود.